Υπηρεσίες με ανθρώπινο πρόσωπο

Ipirotiki Facility Services

 

Άνθρωπος | Κοινωνική ευθύνη | Υπευθυνότητα & δέσμευση | Σεβασμός στο περιβάλλον | Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
Οι 5 βασικές αξίες μας

Η IFS S.A. αποτελεί...

...μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια με έδρα την Αθήνα & με πλήρως οργανωμένο υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, από το οποίο εξυπηρετείται η Β. Ελλάδα. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο & έμπειρο προσωπικό, άριστα εκπαιδευμένο & καταρτισμένο σε νέες τεχνολογίες, καινοτόμα συστήματα & οικολογικά προϊόντα.

Με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών της, την ικανοποίηση των πελατών της, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. συμμορφώνεται απόλυτα με τα κάτωθι συστήματα διαχείρισης:
• ISO9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας
• ISO14001:2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
• OHSAS18001:2007 για το σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
• ISO22000:2005 για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
• ISO26000:2010 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη

Διαφοροποιούμε τις υπηρεσίες μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο...
...και το περιβάλλον

Εργαζόμαστε καθημερινά με επιμονή για ένα καλύτερο αύριο, στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε νέους τρόπους προσέγγισης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, που θα μας επιτρέψουν να διαφοροποιήσουμε τις υπηρεσίες μας με επίκεντρο τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Νικόλαος Τσακαλίδης

Διευθύνων Σύμβουλος IFS

Υπηρεσίες καθαρισμού

Αποτελεί μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. Οι υπηρεσίες καθαρισμού παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, άριστα καταρτισμένο σε νέες τεχνολογίες και συστήματα επαγγελματικού καθαρισμού. Ένα λειτουργικό πρότυπο σύμφωνα με το οποίο επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα και υψηλότερα standards υπηρεσιών καθαρισμού.

Υπηρεσίες σίτισης σε νοσοκομεία και ξενοδοχεία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και στον τομέα παροχής υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων - μαγείρων) με σκοπό τη διανομή γευμάτων σε νοσοκομειακά ιδρύματα, βάσει προσυμφωνημένων, απαιτήσεων των πελατών. Για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία και ατομική υγιεινή του προσωπικού, καθώς και στη συνεχή τους εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν της διαχείριση των τροφίμων στους χώρους των πελατών.

Τεχνική διαχείριση κτιρίων

Προληπτική συντήρηση • Επεκτάσεις, ανακαινίσεις, και ανακατασκευές υπάρχοντος εξοπλισμού κτιριακών εγκαταστάσεων • Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού (αδειούχων πιστοποιημένων τεχνικών) • Παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού • Διορθωτική συντήρηση • Σχεδιασμός, προμήθεια εγκατάσταση θέση σε λειτουργία κτιριακού εξοπλισμού

Οι άνθρωποί μας
Η περιουσία μας

Το προσωπικό μας αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για την εταιρεία
• Εμπλοκή με το όραμα και τις αξίες
• Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
• Αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος
• Προστασία, υγιεινή και ασφάλεια

Απεντόμωση, Μυοκτονίες, Απώθηση Πτηνών

• Καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων καθώς και καταπολέμηση φωλεών και εκκολαπτόμενων αυγών • Απώθηση πτηνών με χρήση ακίδων, διχτυών και άλλων συστημάτων • Απόσμηση και μικροβιοκτονία

Υπηρεσίες ξενοδοχείων

Με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν, η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. δημιουργεί ένα πακέτο υπηρεσιών, σχεδιασμένο για τον τομέα των ξενοδοχείων. Συνδυάζει τους βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησης της και δίνει στις ξενοδοχειακές μονάδες την ευκαιρία να εξοικονομούν χρήματα και χρόνο.

Διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου

Συντήρηση εξωτερικών χώρων πρασίνου • Πότισμα • Λίπανση • Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών • Έλεγχος υποστύλωσης • Κλάδεμα και αφαίρεση ξερών φύλλων • Καθαρισμός επιφάνειας εδάφους και επιφάνειας των φύλλων από τη σκόνη • Συμπλήρωση χώματος

Διαχείριση εγκαταστάσεων

Η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. αναπτύσσει και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα υπηρεσιών Η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. χτίζει τη δική σας λύση, εξασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των υπηρεσιών της. Με αυτόν τον τρόπο, η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. προσφέρει στους πελάτες της

Η κοινωνική ευθύνη
Το καθήκον μας

Η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. εφαρμόζει τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO26000:2010 περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχοντας λάβει βεβαίωση ορθής εφαρμογής και είναι ευαισθητοποιημένη ως προς τη συνεισφορά κι προσφορά προς τον άνθρωπο και την κοινωνία. Δημιουργήσαμε Τράπεζα Αίματος στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών – Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΜΕ – ΕΚΕΑ) με την ονομασία “Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. ομάδα αίματος”, με αριθμό μητρώου 12832.

Η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί στάση ζωής και έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης. Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται! Γι’ αυτό το λόγο, η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης. Η συνεισφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι πάνω από όλα ενέργεια ζωής για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

Η ανθρωπιά είναι στο αίμα μας. Όλοι μαζί μπορούμε!

Μόνη μας διαφήμιση...

Οι πελάτες μας

Μόνη μας διαφήμιση η μεγάλη λίστα των πιστών πελατών μας που διατηρούν τη συνεργασία μας επί πολλά συνεχή έτη. Ειδικευόμαστε στην παροχή εγγυημένων υπηρεσιών σε οργανισμούς υπηρεσιών υγείας, σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Δημόσιες υπηρεσίες

Υπηρεσίες υγείας

Ιδιώτες

...υλικών και αναλωσίμων
Στρατηγική διαχείρισης

Βασικοί άξονες της στρατηγικής μας η οικονομία και η φροντίδα του περιβάλλοντος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική και οικονομική αντιμετώπιση του έργου, αποτελεί η σωστή διαχείριση των υλικών και των αναλωσίμων, τόσο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, όσο και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στου χώρους των πελατών. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η υιοθέτηση συγκεκριμένης στρατηγικής που να ανταποκρίνεται πλήρως στις καθημερινές ανάγκες.