Αρχική Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης είναι:
• Υπηρεσίες καθαρισμού
• Υπηρεσίες ξενοδοχείων
• Υπηρεσίες σίτισης σε νοσοκομεία και ξενοδοχεία
• Διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου
• Τεχνική διαχείριση κτιρίων
• Απεντόμωση – μυοκτονία – απώθηση πτηνών
• Διαχείριση εγκαταστάσεων