– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

– Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδ. Ίδρυμα Θεσ/νίκης

– Άρειος Πάγος

– Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

– Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

– Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

– Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης (ΕΒΕΘ)

– Πράσινο Ταμείο

– Ελληνική Αστυνομία

– Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου

– Υπουργείο Ανάπτυξης & Τουρισμού

– Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

– Γ£ Σώμα Στρατού

– Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

– Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

– Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)

– Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιώς (Κ.Ο.Δ.Ε.Π.)

– Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών

– Γενικό Επιτελείο Στρατού