– Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ Α.Ε.)

– Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε.

– Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

– ALPHA BANK A.E.

– ATTICA BANK A.E.

– Μεβγάλ Α.Ε.

– Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

– TEU A.E. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ