Η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. εφαρμόζει τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO26000:2010 περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχοντας λάβει βεβαίωση ορθής εφαρμογής και είναι ευαισθητοποιημένη ως προς τη συνεισφορά κι προσφορά προς τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Δημιουργήσαμε Τράπεζα Αίματος στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών – Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΜΕ – ΕΚΕΑ) με την ονομασία “Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. ομάδα αίματος”, με αριθμό μητρώου 12832. Η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί στάση ζωής και έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης. Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται! Γι’ αυτό το λόγο, η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης. Η συνεισφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι πάνω από όλα ενέργεια ζωής για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

Η ανθρωπιά είναι στο αίμα μας. Όλοι μαζί μπορούμε!