Οι 5 βασικές αξίες μας

  • Άνθρωπος
  • Κοινωνική ευθύνη
  • Υπευθυνότητα και δέσμευση
  • Σεβασμός στο περιβάλλον
  • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών