Με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών της, την ικανοποίηση των πελατών της, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. συμμορφώνεται απόλυτα με τα κάτωθι συστήματα διαχείρισης:

  • ISO9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας
  • ISO14001:2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • OHSAS18001:2007 για το σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
  • ISO22000:2005 για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
  • ISO26000:2010 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη