Με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών της, την ικανοποίηση των πελατών της, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. συμμορφώνεται απόλυτα με τα κάτωθι συστήματα διαχείρισης:

· ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας
· ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση
· ISO 45001:2018 για τη διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία
· ISO 22000:2005 για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
· ISO 26000:2010 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
· ISO 27001:2013 για την ασφάλεια πληροφοριών
· ISO 41001:2018 για την διαχείριση εγκαταστάσεων