Η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια με έδρα την Αθήνα & με πλήρως οργανωμένο υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, από το οποίο εξυπηρετείται η Β. Ελλάδα. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο & έμπειρο προσωπικό, άριστα εκπαιδευμένο & καταρτισμένο σε νέες τεχνολογίες, καινοτόμα συστήματα & οικολογικά προϊόντα.