Συντήρηση εξωτερικών χώρων πρασίνου

 • Πότισμα
 • Λίπανση
 • Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών
 • Έλεγχος υποστύλωσης
 • Κλάδεμα και αφαίρεση ξερών φύλλων
 • Καθαρισμός επιφάνειας εδάφους και επιφάνειας των φύλλων από τη σκόνη
 • Συμπλήρωση χώματος

Προληπτική συντήρηση

 • Μελέτη, προμήθεια, επίβλεψη, κατασκευή / διαμόρφωση χώρων πρασίνου
 • Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή συστημάτων άρδευσης
 • Συντήρηση εξωτερικών χώρων πρασίνου (κήποι επαγγελματικών χώρων, οικιών, βιομηχανιών κλπ)

Φυτά

 • Κλάδεμα δέντρων και θάμνων
 • Υποστύλωση δέντρων
 • Σχηματισμός λεκανών
 • Άρδευση
 • Λίπανση
 • Φυτοπροστασία

Χλοοτάπητας

 • Λίπανση
 • Εντομοκτονία
 • Μυκητοκτονία
 • Ριζοτομή
 • Αερισμός
 • Κοπή

Λοιπές εργασίες

 • Ζιζανοκτονία
 • Καθαρισμός κηπευτικού χώρου
 • Μεταφορά απορριμμάτων
 • Φύτευση εποχιακών ανθόφυτων και νέων φυτών