Αποτελεί μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. Οι υπηρεσίες καθαρισμού παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, άριστα καταρτισμένο σε νέες τεχνολογίες και συστήματα επαγγελματικού καθαρισμού. Ένα λειτουργικό πρότυπο σύμφωνα με το οποίο επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα και υψηλότερα standards υπηρεσιών καθαρισμού.

  • Αρχικός, γενικός και καθημερινός καθαρισμός (δαπέδων, υαλοπινάκων, εξωτερικών χώρων, μηχανογραφικού εξοπλισμού, Η/Υ, επίπλων, διαχωριστικών πάνελ κλπ)
  • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγείας και υψηλού κινδύνου (χειρουργείων, ΜΕΘ κλπ)
  • Κρυσταλλοποίηση / πακετάρισμα δαπέδων
  • Πλύσιμο μοκετών
  • Προμήθεια και διαχείριση αναλωσίμων υλικών