Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και στον τομέα παροχής υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων – μαγείρων) με σκοπό τη διανομή γευμάτων σε νοσοκομειακά ιδρύματα, βάσει προσυμφωνημένων, απαιτήσεων των πελατών. Για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία και ατομική υγιεινή του προσωπικού, καθώς και στη συνεχή τους εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν της διαχείριση των τροφίμων στους χώρους των πελατών.

Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους τροφίμων είναι εκπαιδευμένο σε κανόνες υγιεινής εργασίας, πιστοποιημένο από τον Ε.Φ.Ε.Τ., ανάλογα με τη θέση και την υπευθυνότητα που έχει στην όλη διακίνηση των τροφίμων. Η εταιρεία διαθέτει τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, στολή εργασίας, σκούφος κλπ), τους απαραίτητους πόρους για την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου της σίτισης – διανομής γευμάτων.